Siła płynie z gór !
SZUKAJ W SERWISIE B5
BESKIDZKA 5 DLA MIESZKAŃCÓW Beskidzki produkt na 5
SZUKAJ NOCLEGU: przejdź do bazy noclegowej SZUKAJ ATRAKCJI przejdź do bazy atrakcji FILM O BESKIDZKIEJ 5 zobacz film

Zielona książka

Różne osoby otrzymały naszą książkę

Konferencja zamykająca projekt „Zielona książka Beskidzkiej 5”

 19 marca 2010 r. w Hotelu Olympic w Ustroniu odbyła się konferencja zamykająca projekt „Zielona książka Beskidzkiej 5” zorganizowana przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z Cieszyna.
Projekt „Zielona książka Beskidzkiej 5” realizowany był przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Jego cele to przede wszystkim: promocja zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarze Beskidzkiej 5 oraz identyfikacja i prezentacja bogactwa przyrodniczego tego regionu.

W konferencji wzięło udział prawie 100 osób – przedstawicieli samorządów gmin Beskidzkiej 5, nadleśnictw z tego terenu, organizacji i instytucji działających
w obszarze ekologii i turystyki, przedsiębiorców działających w branży turystycznej, naukowców i przyrodników oraz mieszkańców gmin Beskidzkiej 5. Głównym tematem konferencji było podsumowanie i promocja efektów projektu, w tym zwłaszcza promocja publikacji wydanych w jego ramach: książki „Osobliwości
i atrakcje przyrodnicze Beskidzkiej 5. Zielona księga Beskidzkiej 5” oraz folderu „Skarby przyrody Beskidzkiej 5. Zielona książeczka Beskidzkiej 5”.

Zgromadzonych gości powitał Bartosz Tyrna, wiceprezes SWIG DELTA PARTNER. Następnie uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z szeregiem ciekawych prezentacji:
•    Zofia Parchańska-Puczek ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER podsumowała ponad roczną realizację projektu „Zielona książka Beskidzkiej 5”;
•    Aleksander Dorda, współautor i redaktor „Zielonej księgi” w swojej prezentacji przedstawił interesujący, odautorski komentarz i „aneks” do tej publikacji;
•    Monika Ochwat-Marcinkiewicz ze Stowarzyszenia Ekopsychologia zaprezentowała różne przykłady rozwoju turystyki zrównoważonej
w Karpatach;
•    Anna Kuśka-Ciba, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Katowicach, przybliżyła procedury opiniowania różnych przedsięwzięć inwestycyjnych przez RDOŚ;
•    Jerzy Parusel, dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, zaprezentował najważniejsze osobliwości przyrody Beskidzkiej 5 w skali regionu i całych Karpat.
Wiele ciepłych słów padło pod adresem autorów publikacji i wykonawców projektu. Słowa uznania dla przedstawicieli Stowarzyszenia Delta Partner za realizację tego przedsięwzięcia przekazali także wójtowie i burmistrzowie gmin Beskidzkiej 5. Uczestnicy konferencji podkreślali, że „Zielona księga Beskidzkiej 5” to publikacja niezwykle interesująca wartościowa i bardzo sumiennie opracowana, która dla mieszkańców może być kopalnią wiedzy o ich najbliższym otoczeniu, a dla turystów – wyjątkową publikacją promocyjną.

 

Zielona Książka Beskidzkiej 5 - konferencja zamykająca projekt 19 marca 2010 r. w Ustroniu

19 marca w Ustroniu odbędzie się konferencja zamykająca projekt "Zielona książka Beskidzkiej 5" organizowana przez Stowarzyszenie Delta Partner z Cieszyna. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze ekologii i ochrony środowiska, przedsiębiorców działających w branży turystycznej oraz mieszkańców gmin Beskidzkiej 5 (Brenna, Istebna, Szczyrk, Ustroń i Wisła). Konferencja poświęcona będzie promocji efektów projektu, w tym zwłaszcza promocji publikacji "Zielona księga Beskidzkiej 5. Osobliwości i atrakcje przyrodnicze Beskidzkiej 5". W jej ramach zaproszeni eksperci zaprezentują m.in. własny, odautorski komentarz do wydanej książki, zapoznają uczestników z największymi osobliwościami przyrody tego regionu, omówią różne aspekty realizowania przedsięwzięć inwestycyjnych z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska oraz zaprezentują przykłady rozwiązań z zakresu turystyki zrównoważonej w polskich Karpatach.

Pobierz program konferencji

UWAGA! ZAPISY NA KONFERENCJĘ ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE! BRAK WOLNYCH MIEJSC!

Konferencja rozpocznie się 19 marca 2010 r. (piątek) o godzinie 10.00 w Hotelu Olympic**** przy ul. M. Grażyńskiego 10 w Ustroniu. Liczba miejsc ograniczona! Konieczne jest zgłoszenie chęci udziału w konferencji - telefonicznie lub mailem - do dnia 15 marca br. Decyduje kolejność zgłoszeń!

UWAGA! ZAPISY NA KONFERENCJĘ ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE! BRAK WOLNYCH MIEJSC! 

Kontakt:
Aneta Targosz
e-mail: b5@deltapartner.org.pl
tel/fax: 33 851 44 81, 33 851 44 82

Zielona Książka Beskidzkiej 5 - promocja publikacji w gminach Beskidzkiej 5

Serdecznie zapraszamy na spotkania promujące publikację, które odbędą się:

- 9 lutego 2010 r. o godz. 10.00 w Miejskim Domu Kultury "Prażakówka" w Ustroniu przy ul. Daszyńskiego 28

- 11 lutego 2010 r. o godz. 10.00 w Ośrodku Promocji, Kultury i Sportu w Brennej przy ul. Wyzwolenia 69.

- 2 marca 2010 r., godz. 10.00 - Kino Marzenie w Wiśle, Plac B. Hoffa

- 4 marca 2010 r., godz. 10.00 - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej Dzielcu, Istebna 749

 

- 9 marca 2010 r., godz. 10.00 - Kino Beskid w Szczyrku, ul.Beskidzka 106

 

Na spotkaniach prezentowana będzie publikacja "Osobliwości i atrakcje przyrodnicze Beskidzkiej 5. Zielona Księga Beskidzkiej 5" wydanej przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER. "Zielona Księga Beskidzkiej 5" ma na celu promocję bogactwa przyrodniczego mikroregionu turystycznego Beskidzka 5 (gminy: Brenna, Istebna, Szczyrk, Ustroń i Wisła), promocję zasad zrównoważonego rozwoju i podniesienie świadomości dotyczącej znaczenia zasad zrównoważonego rozwoju turystyki dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego naszego regionu.

 

Zielona księga Beskidzkiej 5 do pobrania

 


W pierwszych miesiącach 2010 roku planujemy zorganizowanie w gminach Beskidzkiej 5 szeregu spotkań promujących tę publikację i poświęconych zagadnieniu zrównoważonego rozwoju turystyki, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję, że trwałym efektem naszego przedsięwzięcia będzie nie tylko zwiększenie poziomu wiedzy na temat przyrody naszego regionu, ale także zwiększenie wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego i promocja takiego rozwoju turystyki, który te potrzeby respektuje. 

Wydawca:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER
ul. Zamkowa 3a/1
43-400 Cieszyn
tel/fax: 33 851 44 81
Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Zofia Parchańska-Puczek  

Zielona księga Beskidzkiej 5 - wyjątkowa publikacja już wydana!

W grudniu 2009 roku wydana została wyjątkowa publikacja prezentująca bogactwo przyrodnicze Beskidzkiej 5: "Osobliwości i atrakcje przyrodnicze Beskidzkiej 5. Zielona księga Beskidzkiej 5". Książka ta powstawała w gronie ekspertów zebranych przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z Cieszyna niemal przez cały 2009 rok. Wprawdzie autorzy od samego początku zdawali sobie sprawę, że zadanie, które przed nimi stoi, nie jest łatwe, gdyż do tej pory nie została wydana żadna publikacja o podobnym charakterze – przystępnie napisany, kierowany do laików, a jednocześnie obszerny przewodnik po przyrodzie Beskidu i Pogórza Śląskiego – jednak ilość zebranego materiału okazała się zaskakująca. Prace zespołu ekspertów pokazały, że gminy Beskidzkiej 5 – Brenna, Istebna, Szczyrk, Ustroń i Wisła – to wręcz skarbnica przyrodniczych ciekawostek i osobliwości. Jednocześnie wiele informacji, które zostały zawarte w książce, to dane dotychczas nigdzie nie publikowane, publikacja ta zatem niejako „przeciera szlaki” i jako taka może zainteresować także prawdziwych pasjonatów i badaczy przyrody.

Poprzez wydanie tej książki pragniemy  przyczynić się do większego zrównoważenia rozwoju turystyki na obszarze Beskidzkiej 5. Uważamy, że rozwój turystyki można pogodzić z potrzebami środowiska naturalnego, pod warunkiem, że będzie to turystyka świadoma, podchodząca z szacunkiem do tego, co zastajemy w danym regionie, otwarta na to, co nowe, a jednocześnie gotowa na pewne ograniczenia - właśnie w imię zachowania tego, co w danym regionie najcenniejsze, a co w zetknięciu z masową i niepohamowaną eksploatacją może ulec zniszczeniu. Właśnie takiego - wrażliwego i odpowiedzialnego - sposobu uprawiania turystyki życzymy wszystkim Czytelnikom naszej książki.

"Zielona księga Beskidzkiej 5" to praca zbiorowa pod redakcją Aleksandra Dordy. Jej autorami są: Marek Czader, Aleksander Dorda, Tomasz Jonderko, Andrzej Klimek, Leon Mijal, Magdalena Mijal, Zofia Parchańska-Puczek, Bartosz Tyrna oraz członkowie zespołu SWIG DELTA PARTNER.

Konferencja otwierająca projekt


27 marca 2009 r. w ośrodku „Geovita” w Wiśle odbyła się konferencja otwierająca projekt „Zielona książka Beskidzkiej 5” zorganizowana przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z Cieszyna.
Projekt „Zielona książka Beskidzkiej 5” to nowa inicjatywa SWIG Delta Partner, której celami są: promocja zrównoważonego rozwoju sektora turystycznego na obszarze Beskidzkiej 5 (gminy: Brenna, Istebna, Szczyrk, Ustroń i Wisła), identyfikacja najważniejszych walorów przyrodniczych i wydanie publikacji książkowej prezentującej bogactwo przyrody tego regionu. Projekt ten realizowany jest przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
W konferencji wzięło udział 60 osób – przedstawicieli samorządów gmin Beskidzkiej 5, nadleśnictw z tego terenu, organizacji i instytucji działających w obszarze ekologii i turystyki, przedsiębiorców działających w branży turystycznej, studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Zgromadzonych gości powitał Bartosz Tyrna, wiceprezes SWIG DELTA PARTNER. Następnie uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z szeregiem ciekawych prezentacji:
•    Zofia Parchańska-Puczek ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER przedstawiła główne założenia i cele projektu „Zielona książka Beskidzkiej 5”;
•    Aleksander Dorda, kierownik zespołu ekspertów w ramach projektu „Zielona książka Beskidzkiej 5”,  w swojej prezentacji „Przyroda i atrakcje przyrodnicze w wybranych dokumentach strategicznych i materiałach promocyjnych gmin Beskidzkiej 5” wskazał na konieczność bardziej szczegółowej identyfikacji i szerszej promocji zasobów przyrodniczych Beskidzkiej 5, uzasadniając potrzebę realizacji projektu;
•    Przemysław Ołdakowski, członek Fundacji Bieszczadzkiej, zaprezentował praktyczne aspekty budowania produktów turystyki zrównoważonej w Bieszczadach („Wykorzystanie lokalnych zasobów do kreowania społecznego produktu turystyki zrównoważonej na przykładzie międzynarodowego szlaku dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Zielony Rower - Greenway Karpaty Wschodnie”);
•    Marek Broda, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego omówił różne aspekty związane z turystycznym zagospodarowaniem Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego („Ograniczenia i możliwości rozwoju turystyki na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego”);
•    Robert W. Mysłajek, wiceprezes Stowarzyszenia dla Natury „Wilk” zaprezentował różnorodne gatunki ssaków występujące na terenie Beskidu Śląskiego, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia dla dalszej obecności niektórych gatunków na tym obszarze, takie jak fragmentacja środowiska, utrata schronień czy przerwanie korytarzy migracyjnych.
Organizatorzy konferencji podkreślali również edukacyjny wymiar projektu „Zielona książka Beskidzkiej 5”. „Mam nadzieję, że nasz projekt sprawi, że będziemy nie tylko z większą wiedzą, ale też z większą wrażliwością podchodzić do spraw związanych z potrzebami środowiska naturalnego w naszym regionie”, powiedział na zakończenie Bartosz Tyrna ze SWIG DELTA PARTNER.

 

 

O projekcie "Zielona książka Beskidzkiej 5"

„Zielona książka Beskidzkiej 5” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z Cieszyna, którego celem jest promocja zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarze Beskidzkiej 5.
Adresatami projektu są przedsiębiorcy, organizacje społeczne działające w obszarze ekologii, samorządy poszczególnych gmin Beskidzkiej 5, mieszkańcy i turyści.

Mikroregion turystyczny Beskidzka 5 (gminy: Brenna, Istebna, Szczyrk, Ustroń, Wisła) odwiedzany jest przez ponad 2,7 mln osób rocznie, co nieodłącznie związane jest z intensywną eksploatacją zasobów naturalnych, dokonywaną zarówno przez inwestorów z branży turystycznej, jak i przez samych turystów.
Jednocześnie teren Beskidzkiej 5 to obszar bardzo cenny pod względem przyrodniczym, o niezwykłych walorach krajobrazowych, na którym występuje wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt. W chwili obecnej brakuje jednak szczegółowej identyfikacji potencjału środowiska naturalnego na tym obszarze, a wartość szeroko pojętego dziedzictwa przyrodniczego nie jest wystarczająco doceniana przez mieszkańców i turystów.

„Zielona książka Beskidzkiej 5” to typowe przedsięwzięcie typu „ludzie dla ludzi”, które koncentruje zasoby ludzkie wokół celów projektu. Jego efektem będzie podniesienie poziomu świadomości społecznej w zakresie zasad zrównoważonego rozwoju i zbudowanie szerokiej koalicji organizacji i osób, które w przyszłości będą działać na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki na terenie objętym projektem.
Głównym materialnym efektem projektu będzie wydanie publikacji książkowej prezentującej bogactwo przyrodnicze Beskidzkiej 5.

Projekt “Zielona książka Beskidzkiej 5 realizowany jest przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 

Zielona książka Beskidzkiej 5 Zielona książka Beskidzkiej 5

Projekt "Zielona książka Beskidzkiej 5" realizowany jest przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Wykorzystano zdjęcia autorów:

  • Radu Razvan - Woda
  • Wojciech Gajda - Salamandra
  • Marcin - Jeleń
  • Stepan Jezek - Naparstnica purpurowa
  • Wash - Dzięcioł
  • Artur Latuszek - Gałąź świerku
  • Beskidzka 5 - Krajobraz górski
  • Beskidzka 5 - Kwiat z krajobrazem górksim w tle
Brenna
Istebna
Szczyrk
Ustroń
Wisła